Administratorem danych jest Katarzyna Kozdra-Baczulis, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VISUAL ART KATARZYNA KOZDRA-BACZULIS, Nip 9552025385, z siedzibą w Szczecinie 70-781, ul. Różowa 18/2